pestisit

  • Deltamethrin

    Deltametrin

    Deltametrin (moleküler formül C22H19Br2NO3, formül ağırlığı 505.24), erime noktası 101~102°C ve kaynama noktası 300°C olan beyaz eğik politika şeklinde bir kristaldir. Oda sıcaklığında suda hemen hemen çözünmez ve birçok organik çözücüde çözünür. Işık ve havaya karşı nispeten kararlı. Asidik ortamda daha kararlı, alkali ortamda kararsızdır.